đăng ký phút gọi sim mobi

Shop giày Minh Thư là thương hiệu khá nổi tiếng và đã được hoạt động gần 3 năm nay.. Nhân cơ hội khuyến mãi nhanh chân rinh về vài đôi thôi mấy chế ơi.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày