can tuyen tai xe bang c

NHÀ ĐẤT HẢI PHÒNG,chợ tốt mua bán nhà đất hải phòng uy tín,thuê nhà hải phòng đảm bảo, đăng tin mua bán nhà nhanh.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày