nợ xấu vay tín chấp ở đâu

Đơn đề nghị vay vốn ngân hàng kiêm phương án trả nợ (theo mẫu. Vay hỗ trợ sản xuất kinh doanh siêu tốc, 5.99%, 100% nhu cầu, 7 năm.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày