cách thức vay tiền ngân hàng vietcombank xe may 12 trieu

Triệu Kiện - Chuyên trang cập nhật tin tức về Triệu Kiện. Các thông tin mới nhất về Diễn viên Triệu Kiện. Thông tin chi. Phim Triệu Kiện tham gia. Con đường.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày