vay 24h avay.vn lừa đảo - avay.vn lừa đảo:

Tìm kiếm mẫu phương án vay vốn ngân hàng nông nghiệp , mau phuong an vay. ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn của một số nhóm hộ nông.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày