200 vnd to euro xem tiền điện trực tuyến

Công cụ ước tính khoản vay. Số tiền vay. Lãi suất. * Công cụ tính toán trên website chỉ mang tính chất tham khảo. Số tiền vay. NCB - Ngân hàng Quốc Dân.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày