hoat hinh oto co mat - hoat hinh oto co mat: thời gian cấp lại sổ hộ khẩu

Tiết 11 – Bài 10 : LỰC KẾ – PHÉP ĐO LỰC TRỌNG LƯỢNG VÀ KHỐI LƯỢNG I Mục tiêu : 1 Nhận biết được cấu tạo của một lực kế, GHĐ và ĐCNN của một lực.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày