số tổng đài hd saison ocb bank lãi suất

Cửa hàng giao dịch VinaPhone tại Hồ Chí Minh – Là nơi tiếp nhận hỗ trợ và xử lý. những khó khăn mà khách hàng đang gặp phải như: Đổi sim 4G; Làm lại sim bị mất; Thay. 10, VinaPhone Quận 12, 122 Hà Huy Giáp – Phường Thành Lộc.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày