tin triêu tiên - tin triêu tiên:

Sim Tám MobiFone sẽ đáp ứng tốt nhu cầu liên lạc của bạn với mức phí vô cùng. Ngoài ra, bạn còn được đăng ký 2 số gọi miễn phí 1000 phút nội mạng, sẽ không. Tham khảo: Cách chuyển tiền MobiFone bằng tin nhắn.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày