sach coi vay ga choi

Biểu hiện: Trên màn hình ti vi sẽ hiển thị câu thông báo: "TÌM KIẾM LỖI" hoặc "KHÔNG CÓ KÊNH". Nguyên nhân: Khách hàng đã thực hiện Tìm kiếm kênh trên.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày