các ngân hàng cho vay tín chấp hiện nay

Bột giặt LIX báo lãi 165 tỷ đồng 9 tháng đầu năm, hoàn thành 92% kế hoạch. thuế 50 tỷ đồng trong quý 4, dự kiến với kết quả đó LIX sẽ vượt 2% kế hoạch doanh.. Đầu tháng 10, thị trường ngân hàng ghi nhận mức lãi suất tiền gửi mới.. Có dưới 1 tỷ đồng, gửi tiết kiệm ngân hàng nào lãi suất cao nhất?

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày