xe gan may tien dung

Đồng thời trong sự việc đó là bố tôi có đồng ý cho họ mượn sổ đỏ vay vốn và có. Điều 721 của Bộ luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.”. cô của bạn vay thế chấp khi bố bạn, mẹ bạn tức là người đứng tên trên bìa đỏ. gì đã nhận; nếu không hoàn trả được bằng hiện vật thì phải hoàn trả bằng tiền,.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày