may tinh bang the gioi di dong

Khi có nhu cầu cho vay bằng ngoại tệ quy định tại khoản 2 Điều 3. các điều kiện vay vốn theo quy định của pháp luật về hoạt động cho vay,.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày