mẫu cấp lại sổ hộ khẩu

Chuyển đến Thời hạn nộp phí BHXH, BHYT, BHTN được quy định như thế. - Được quy định cụ thể tại điều 7, Quyết định số 595/QĐ-BHXH.. được quy định nộp hàng tháng, nộp theo. Tất cả số tiền phí đóng bảo hiểm.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày