vật lý 7 bài 6 làm mẫu báo cáo

24/10/2019 0 Kiến thức vay tín chấp.. Để đăng ký vay trả góp không thế chấp ngân hàng Agribank, khách hàng cần chuẩn bị hồ sơ, thủ tục với các loại giấy tờ.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày