cách tính số tiền trả góp hàng tháng

Download apk 2.0.2 for Android. Một hệ thống thông tin quản lý dùng chung cho các sở ngành và các quận, huyện.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày