viettel tien giang tuyen dung - viettel tien giang tuyen dung: bảo hành điện máy xanh thái bình

Đề nghị gọi lại của Viettel cho phép các thuê bao cùng mạng hoặc khác mạng đề nghị. Cách yêu cầu gọi lại, hãy gọi lại cho tôi, gọi lạ cho tôi.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày