điện máy xanh ayunpa gia lai

Khách hàng tố gửi 100 triệu tại Vietcombank, sau 1 năm chỉ còn 10. số tiền gửi là do sơ suất trong hạch toán của nhân viên Phòng Giao. N.T.T.H gửi những mệnh giá tiền gì và tổng số là bao nhiêu tiền?.. Ký hợp đồng thuê mua tài sản nhiều tỷ đồng, Công ty Bạch Gia không trả tiền lãi và chuyển trụ sở.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày