tien phong bank quan 6

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) được thành. phòng giao dịch có mặt khắp mọi vùng, miền, là NHTM duy nhất có mặt tại. chính sách của Đảng, Nhà nước về tiền tệ, ngân hàng, nhất là chính sách tín.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày