làm chứng minh nhân dân giả

Ngày 01/04/2019 là hạn cuối nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) 2018. Theo quy định, đến thời hạn quyết toán thuế ai là.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày