bưu điện đà nẵng 2 - bưu điện đà nẵng 2:

Hướng đi đến Ngan hang Phuong Dong OCB (Quận 4) bằng phương tiện công cộng. Các tuyến giao thông sau đây có tuyến đường đi qua gần Ngan hang.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày