vay vốn bidv

Với số tiền gửi trên dưới 1 tỷ đồng, nhiều người quan tâm là tiền lãi mà nhận được là bao. Lãi suất gửi tiết kiệm 1 tỷ đồng tại các ngân hàng.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày