vay the chap ngan hang vietcombank binh duong tài khoản tiền vay ngân hàng

Tiêu bản trưng bày Sản phẩm đã bỏ hộp giấy form, tiện dụng để treo tường hay để trên bàn làm việc. (shop nhận đặt hàng theo ý của khách ạ) và sắp tới lễ...

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày