bằng lái xe c

1 Cơ sở pháp lý; 2 Điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần là gì? 3 Rút tiền bảo hiểm xã hội được bao nhiêu? 4 Thủ tục nhận bảo hiểm xã hội 1 lần như thế nào.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày