quyen loi bao hiem bao viet nhan tho

Lãi suất vay kinh doanh Vietcombank; Điều kiện và thủ tục vay vốn. Điều kiện; Thủ tục. Đối với cá nhân; Đối với doanh nghiệp. Lưu ý khi vay.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày