ứng dụng của my viettel

Luật sư tư vấn về trường hợp con sinh ra chưa được đăng ký nhập vào hộ khẩu của. và thủ tục và thời gian hoàn thành như thế nào ạ- hộ khẩu em ở 1 tỉnh khác, hộ. Thẩm quyền xác nhận: Cơ quan có thẩm quyền đăng ký thường trú thì có.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày