cầm cavet xe quận 7

1 Xác định ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng: C1- a) - Đặt bút chì với gương - Đặt bút chì với gương b) Vẽ hình 1 và hình 2 ứng với 2 trường hợp trên.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày