cách ứng tiền ut viettel

Tìm hiểu cách tính tiền lãi vay của ngân hàng- Vấn đề pháp lý khác.. Còn số lãi phải trả cho NH theo số ngày thực tế bạn sử dụng vốn của NH. Vì vậy khi bạn.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày