mat dau 2 phim tvb

Hết dung lượng tiếp tục truy cập Internet ở tốc độ thông thường. CHỈ TỪ. 50.000 Đ/. Hết dung lượng tốc độ cao dừng truy cập Internet. Giá chỉ từ: 70.000 đ/.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày