tiền đình

Chọn 1 bộ tiểu quách gốm sứ là 1 trong những phần quan trọng của việc sang cát, bốc mộ. Xưởng: Số 252, xóm 4, Giang Cao, Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày