the gioi di dong tuyen dung bao ve download bang bang bang bigbang

Sẽ giảm tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn về 30%. hình kinh tế trong năm 2018 và các năm tiếp theo cũng như định hướng điều hành.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày