bưu điện thị trấn củ chi

Lãi suất, Nếu Quý khách không thanh toán đủ khoản tiền trả góp, sẽ phải chịu.. tất toán khoản trả góp trước hạn, Quý khách chỉ cần nộp phí tất toán trước hạn,.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày