vay theo bang luong ngan hang bidv

“Tôi cho rằng, cần xem sản phẩm nghệ thuật là hàng hóa đặc biệt. Nhà hát cũng phải xem các công ty biểu diễn và công ty tổ chức sự kiện là.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày