vay theo hop dong tra gop

Chuyển đến Gửi dài hạn lãi suất Euro ngân hàng nào cao nhất? - Tên ngân hàng, Lãi suất Euro từ 12. lãi suất tiền gửi tiết kiệm cao nhất.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày