hdbank đà lạt sim tra sau viettel cam ket 2019

Người gửi tiền chỉ cần gửi tối thiểu 100 triệu đồng có thể được hưởng lãi suất tới 8,9%/. Nhiều ngân hàng báo lãi khủng 9 tháng đầu năm.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày