nhanh như chớp

FE Credit TPHCM - 144 Cộng Hoà, Phường 12, Quận Tân Bình, Ho Chi Minh. Nhân viên như cái thứ thất học , nói chiên với khách hàng vừa giỡn vừa nói chả.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày