tre 3 thang tuoi biet lam gi bao vu - bao vu:

Một khoản nợ vay ngân hàng nếu không trả hoặc trả không đủ nợ gốc và. Liên quan đến cách xác định chi phí lãi vay không được trừ khi tính.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày