90 bảng to vnd làm hồ sơ vay vốn ngân hàng

Download bảng hệ thống tài khoản kế toán theo thông tư 200 Excel dùng cho doanh nghiệp lớn, nhỏ và vừa.. kế toán, kết cấu nội dung tài khoản, cách định khoản hạch toán Tài khoản đó).... tài chính, quyết toán thuế cuối năm. thì có thể tham gia: Lớp học kế toán.. Cách chuyển số dư đầu kỳ từ QĐ 48 sang TT 133.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày