vay tiền tư nhân cần thơ

Thủ tục vay tiền mua nhà Vietcombank đơn giản, thủ tục linh hoạt giúp hỗ trợ tài. Không thể bỏ qua: So sánh lãi suất vay mua nhà 2019 của các ngân hàng uy. các lựa chọn hình thức trả nợ vốn vay phù hợp mức thu nhập thực tế (trả dần).

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày