laisuatnganhang vietinbank

7.004 việc làm Nhân Viên Tư Vấn Tín Dụng Ngân Hàng đang tuyển dụng trên. Thành phố Hồ Chí Minh. Ngân hàng Shinhan tuyển nhân viên Telesales.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày