ban muon hen ho tap 534

Cách đăng ký dịch vụ Internet Banking Vietcombank; Hướng dẫn sử. chuyển khoản online, thanh toán, nạp tiền điện tử, nộp thuế nội địa, tiết.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày