thủ tục vay vốn ngân hàng mb

Nội dung của Giấy xác nhận lương bao gồm: Xác nhận các thông tin về chức vụ, thời gian làm việc và. Xem thêm: xác nhận lương đăng ký thang bảng lương mẫu giấy xác nhận tăng lương. Mẫu đơn xin xác nhận lương bằng tiếng Anh.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày