hồ sơ làm bằng lái xe máy gồm những gì

Cách tính lãi suất vay ngân hàng theo tháng, theo năm.. Hiểu một cách đơn giản nhất, lãi suất cho vay là giá bạn phải trả cho việc bạn sử dụng vốn của ngân.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày