mbf vpbank là gì

Không Cần Thêm Một Ai Nữa Beat - , BigDaddy | Bài hát: Không Cần Thêm Một Ai Nữa Beat Instrumental - ,. Lời đăng bởi: tonhung276. Bài hát:.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày