lãi suất liên ngân hàng năm 2017

Tranh cãi “vật chất quyết định ý thức” hay “ý thức quyết định vật. nhiều nhà khoa học đã tìm ra sự tương đồng đáng ngạc nhiên giữa các.. vật chất và ý thức không phải là hai thứ độc lập và đối lập với nhau, chúng thực chất chỉ là một... tinh thể nước ở trạng thái tuyệt đẹp, có cấu trúc cân đối như những.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày