đh yd tphcm

Hạn mức cho vay tín chấp qua lương Vietcombank; Điều kiện, thủ tục vay. Hình thức vay tín chấp qua lương của Vietcombank với thủ tục vay.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày