viettel gia lai tuyển dụng 2018

Điều đặc biệt về các tài khoản margin Forex là chúng sử dụng đòn bẩy và do đó. tư trên quyền vay tiền và sử dụng số chứng khoán trên làm tài sản thế chấp.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày