sim viettel v90

“Hợp đồng”, Là Hợp đồng Tư vấn kiểm tra, chứng nhận đủ điều kiện. Báo cáo kết quả kiểm tra, xác nhận công tác khảo sát, thiết kế và thi.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày