dang ki tin nhan viettel

Bờ vai thô nên mặc gì. Tuy nhiên, đã là “ao ước” thì không mấy ai trong chúng ta có được một bờ vai hoàn hảo để luôn tỏa sáng trong những.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày