tinh nhanh 24 gio - tinh nhanh 24 gio:

THÔNG BÁO: Về việc triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự phỏng vấn xét. Quyết định số 372/QĐ-TCKTTV ngày 11 tháng 9 năm 2019 của.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày